Ordinarily, running a CJK application in Wine results in lots of garbled text. On a good day, you will get empty boxes. On a bad day, it looks like the ASCII table exploded. No more. I put together a little shell script called WineLocale (after Microsoft'

Ord.gurka.se är ett script som analyserar ord genom att hitta rim och allitterationer. De rim och allitterationer som hittas är helt unika, för ordlistan som används är indexet från svenska Wikipedia. Detta betyder att det finns väldigt annorlunda

|< First   < Previous   121–122 (122)