Enligt min mening är direktpension sedan länge är bättre än pensionsförsäkring. Och mina beräkningar ger resultatet att en direktpension ger bättre chans till avkastning om pengarna sätts direkt i exempelvis fonder och aktier än i en vanlig kapitalförsäkring på marknaden.

Här är svaren på de tre viktigaste frågorna när du ska pensionsspara i ett aktiebolag.

1–1 (1)