Men hoten finns fortfarande kvar. Miljögifter, skogsavverkning, tjuvjakt och plundring av bon är faror för den känsliga arten.

1–1 (1)