Madeo arbetar med att effektivisera organisationers konsultinköp. Våra tjänster konsoliderar och kostnadsreducerar - upphandlingen, hanteringen och leveransen av konsulter.