Fradar är en ”plug-in”, ett slags tilläggsprogram till webbläsaren. Den analyserar hela tiden trafikmönstret, och rapporterar om anslutningen är nationell hela vägen, och därmed säker, eller om den passerar utländska servrar eller routrar längs vägen, och därmed är avlyssningsbar av FRA.