Purpurplattan kan användas som en metod för att ställa in sig på den fjärde dimensionens kosmiska medvetandenivå (ditt Högre Jag).

1–1 (1)