Interestingly, both groups are using the same data, and both groups claim that the other is misrepresenting the data for their own purposes. As I will demonstrate, however, it is the anti-vaccers which are ignoring the rules of statistical analysis and manipulating the data to tell an inaccurate story.

We opened homepage titled "Friend" with an aim to achieve a common progress of humankind and contribute to promoting mutual understanding and cooperation under the ideals of independence, peace and friendship.

A fascinating mix of friendly greetings, celebratory "news" and harsh propaganda from North Korea.

This site is designed to make a point about the danger of not thinking critically. Namely that you can easily be injured or killed by neglecting this important skill. We have collected the stories of over 670,000 people who have been injured or killed as a result of someone not thinking critically.

The Windows Browser Ballot, the browser selection screen that is being offered to Windows users in Europe starting this month, is already coming under fire. Slovakian IT news site DSL.sk decided to test the ballot and found that its distribution was very peculiar, with Internet Explorer appearing in the rightmost position almost 50 percent of the time when the ballot was viewed from within IE.

...

This browser ballot, as simple as it is, has been months in the making. The decision to do the randomization client-side, where it depends on the web browser, rather than server-side, where it would be consistent for all users, is a little surprising. But most remarkable at all is that no one responsible for signing off and saying "that's an acceptable response to the Competition Commission's complaint" bothered to do this testing. If this browser ballot is important then surely its implementation should be a high quality one?

Public understanding of major achievements of the Space Age over the past 30 years -- carried out by both the former Soviet Union and the United States -- increasingly seems to have been nothing more than a carefully constructed "version" of a much more extraordinary truth.

This domain is dedicated to the teaching of knowledge that was hidden from the human race all through history.

Vaken.se är en gräsrotsrörelse som är helt politiskt och religiöst oberoende och består av de människor som vill bidra till dess syfte. Vaken är en naturlig del av en större löst knuten global rörelse för sanning och rättvisa.

Ett brev från det förflutna skakar om familjepappan William. Hans sökande efter svar leder in honom på en farlig väg. Han får kontakt med ett tusenårigt sällskap som delar med sig av omskakande insikter om vår värld. Tillsammans försöker de sätta stopp för ett attentat som kan leda fram till en ny och omänsklig världsordning, orkestrerad av en rituell organisation med mytologiska rötter.

Anhängarna av mer engelska menar, naturligtvis, att det inte är någon fara för svenskan. Jag menar att vi genom vissa politiker, företagsledare och myndighetschefer är på väg att försättas i en kolonial situation där svenskan förpassas till att vara ett fritidsspråk. Hur kan läget vara lugnt för svenskan och hur kan det vara en ”utveckling” att hela tiden ersätta svenskspråkiga företeelser med engelskspråkiga dito? Det är istället tal om en avveckling där svenskan försvinner med nuvarande hållning. Inga andra än vi svenskspråkiga kan eller kommer att försvara vårt språk. Min uppmaning lyder: Låt inte hycklande företrädare schabbla bort rätten till svenskan utan agera för att språkfrågan på allvar kommer upp på den politiska dagordningen inför valet 2010. Se svenskan som en tillgång, inte som en belastning.

1–10 (15)   Next >   Last >|